AERODYNAMICKÝ TVAR SPALOVACÍCH KOMOR

16.11. 2017

Na topeništi krbové vložky záleží! Kvalitní akumulační materiál v krbovém topeništi prodlužuje nejen čas mezi přikládáním, ale snižuje i celkovou spotřebu paliva a maximalizuje tepelnou pohodu. Proto jsme pro vás vyvinuli revoluční tvar spalovacích komor.

Revoluční tvar spalovacích komor, je konstruovaný na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin a maximální účinnosti. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním. Navíc oproti základnímu modelu carconů je v krbovém ohništi masivnější vrstva akumulačního materiálu carconu, a to až o 100 %. Díky tomuto nejmasivnějšímu materiálu na trhu, vydrží déle nahřáté topeniště a to až 12 hodin. To vše prodlužuje nejen čas mezi přikládáním, ale snižuje i celkovou spotřebu paliva. Celé toto řešení hlavně přispívá k celkové tepelné pohodě.

Těmito novými spalovacími komory jsou vybarvy krby z řad BeF FeelBeF Therm.