Opláštění krbů   


Pozinkové plechové opláštění slouží k lepšímu rozvedení tepla z krbu. Rozvod krbu může být napojen buď jen do mřížek na krbu, nebo i po celém domě. To se potom řeší za pomocí dalších doplňků, které najdete v sekci rozvod vzduchu.