Zazdívací rámečky   


Zazdívací rámečky jsou určeny k zakrytí nutné dilatační spáry mezi krbovou vložkou a obestavbou.