Krby BeFDIN - nová řada krbových vložek

30.10. 2005

V současné době přicházíme na trh s novou generací krbových vložek BeFDIN.

Krbové vložky této řady jsou vyrobeny z žárupevné litiny, odlévané v BRD a vyloženy šamotem. Pro BeFDIN byla vyvinuta nová technologie oplachování skla HCG (High Clean Glass), která zajišťuje vynikající čistotu předního skla.

Při vývoji byly zohledněny požadavky zákazníků na co nejjednodušší obsluhu a čištění. Proto byla použita technologie bezroštového spalování a primární vzduch, sekundární vzduch a systém HCG je nyní možno regulovat jen jedním ovládacím mechanismem.

Krbová vložka BeFDIN používá také novou technologii EAB (Exterior Air Burning), která je založena na vnějším přívodu spalovaného vzduchu. To znamená, že vzduch nutný pro hoření je přiváděn zvenčí a  k tomuto účelu nemusí být využíván vzduch z místnosti. Ten je pouze ohříván prouděním kolem krbové vložky. Krb s touto krbovou vložkou tak může být bez problémů používán i v klimatizovaných místnostech.

Krbová vložka BeFDIN splňuje nejpřísnější evropské normy, včetně certifikace DIN plus, kterou mohou být označeny pouze krbové vložky nejvyšší kvality s velmi nízkými emisemi škodlivých látek a vysokou účinností.

Nový výrobek firmy BeF Blansko tím přispívá k ochraně životního prostředí a přináší také užitek pro zákazníka v podobě malých nákladů na topivo.

Tyto krbové vložky se začnou sériově vyrábět od 1.1.2006.