Potřeby a přání zákazníků jsou pro nás na prvním místě

27.6. 2006

Potřeby a přání zákazníků jsou pro nás na prvním místě. Tento závazek dokládáme naplňováním požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001, dle které jsme byli letos v květnu certifikováni anglickou společností NQA, jež je celosvětovým střediskem v oblasti posuzování firem třetí stranou.

Na certifikaci jsme se připravovali důkladně a odpovědně, proto auditoři při certifikačním auditu konstatovali, že zavedený systém je efektivní a funkční. Tím jsme získali celosvětově uznávaný certifikát kvality pro systém řízení společnosti, certifikát, který říká světu, že jsme schopni uspokojit potřeby a očekávání zákazníků, bez ohledu na to, zda se jedná o velké společnosti, či malé firmy.