FAQ - Používání krbů

Jak si koupit krb

Bef Home prodává své výrobky prostřednictvím celorepublikové sítě dealerů. Pokud jste se rozhodli pro pořízení krbové vložky pro váš stávající dům nebo novostavbu, konzultujte nejprve své přání se svým architektem nebo projektantem (chystáte-li se stavět), nebo nejlépe přímo s dealerem krbových vložek. Společně s nimi se dohodnete na nutných stavebních parametrech budoucího díla (především typu komínu, řešení přívodu externího vzduchu a základních požadavcích na výkon vložky, její těsnost atd.).

Při návrhu výkonu a velikosti krbové vložky je nezbytně nutné určit si, jak bude krbová vložka používána a jaké uživatelské požadavky a očekávání od ní máme. Krbová vložka dnes již většinou plní roli doplňujícího topení. Krb není pouze technickým artefaktem, ale stává se i designovým srdcem interiéru a pomáhá tvořit atmosféru vašeho domova. Velikost krbu tak volíme s ohledem na velikost a uspořádání interiéru. Je třeba si uvědomit, že velké ohniště nebude na nízký výkon fungovat optimálně a že naopak malý krb nelze neustále přetápět. Obecně platí, že čím větší topeniště krbová vložka má, tím větší výkon z hoření vzniká. Pro podrobnější rady pro určení vhodného výkonu krbu se podívejte do otázky Výkon krbové vložky.

Jakmile budete mít jasno v základních parametrech budoucího krbu, je čas začít vybírat konkrétní typ. Nebojte se poradit s vaším kamnářem nebo se přijet osobně podívat do našeho showroomu v Kotvrdovicích u Blanska! Inspirovat vás může i náš katalog a prezentace našich produktů na našich internetových stránkách.

Jakmile budete rozhodnuti, váš dodavatel u nás krbovou vložku objedná. Pak už jdou věci rychle: Během 7 pracovních dní pro vás vaši vložku vyrobíme a připravíme k expedici. Následně ji spediční firma doveze až na vaši stavbu, kde si krb převezme váš dodavatel a začne s instalací.

Samotné zpropvoznění krbu je již rychlé. U teplovodních vložek je třeba počítat s nutností napojení vložky před prvním zatopením ka kompletní funkční otopnou infrastrukturu (teplovodní vložka nesmí být provozována bez zavodnění). Krbovou vložku je nutné napojit na externí přívod vzduchu a komín. Jakmile je vložka připojena, je nutné provést první zatopení. To může odhalit možné problémy komínu a externího přívodu vzduchu. Prní zatopení musí vždy proběhnout před obezdívkou krbové vložky! Ujistěte se rovněž, že po obezdění krbové vložky je možno opětovně vyjmout zazdívací rám, je-li na krbovou vložku instalován.

Pokud během prvního zatopení funguje vše správně, přichází závěrečná fáze, stavba obestavby krbu. Ta se provádí z materiálů odolných proti tepelnému působení.

Výkon krbové vložky

Jak již bylo zmíněno, při určování vhodné velikosti a výkonu krbové vložky bereme ohled na velikost a uspořádání interiéru, i na způsob použití krbové vložky. Správný výběr krové vložky by měl zohlednit všchny tyto faktory.

Je třeba mít napaměti, že požadavky na krbovou vložku pro krátkodobé zatopení se liší od krbové vložky, u níž předpokládáme dlouhý večer s pohledem do ohně. Je třeba si uvědomit, že velké ohniště nebude na nízký výkon fungovat optimálně a naopak, nelze malý krb neustále přetápět.

Východiskem pro výpočet optimálního výkonu krbové vložky může být výpočet pomocí následujícího vzorce: P(k)=V(k)((Pc)/V(c)), kde P(k) je optimální výkon krbové vložky, V(k) je objem prostoru, který chceme krbem vytápět, Pc) je tepelná ztráta domu, V(c) pak celkový obestavěný vytápěny prostor. Objem počítáme v m3, výkon zaokrouhlujeme na celé jednotky kW.

Pokud přesnou tepelnou ztrátu domu neznáte, může vám s orientací pomoci tato tabulka, která udává velikost prostoru vytopeného 1 kW tepelného výkonu:

ŠPATNÁ IZOLACE PRŮMĚRNÁ IZOLACE DOBRÁ IZOLACE NÍZKOENERGETICKÝ
Teplé klima 23 m3 29 m3 40 m3 54 m3
Mírné klima 19 m3 24 m3 32 m3 45 m3
Chladné klima 16 m3 20 m3 27 m3 40 m3

Zatápění

Zatápění je nejdůležitější částí celého procesu hoření krbové vložky. První zatopení v krbové vložce BEF po její instalaci by mělo být mírnější, ale mělo by trvat delší dobu (alespoň 2 až 3 hodiny). Dojde při něm k vytvrzení žáruvzdorné barvy. Při procesu vytvrzování barvy je zpravidla cítit mírný zápach. Nebojte se, jedná se o přirozený jev, který po prvním zatopení zmizí. Při prvním zatopení a roztápění krbové vložky je vhodnější nechat prvních asi 10 minut (do úplného rozhoření ohně) mírně pootevřená dvířka, která ovšem musí být pod neustálým dohledem obsluhující osoby. Po prvním zatopení již standardně zatápějte v krbové vložce se zavřenými dveřmi a dveře vložky otevírejte pouze při přikládání paliva. Při zatápění je třeba použít pevný podpalovač, který zapálí dřevěné třísky a zajistí rozhoření. Skuteční mistři topení v krbu mohou zkusit zapálit krb přímo zapálením připravených tenkých dřevěných třísek, ale použití pevného podpalovače je rychlejší, jistější a uživatelsky výrazně pohodlnější. Nejvhodnější je použít jako pevný podpalovač ztužené produkty (PePo) nebo podpalovač z dřevité vlny. Pokud je to možné, doporučujeme nepoužívat zmačkané noviny. Rychle shoří a produkují velké množství popílku, který následně zvyšuje prašnost popela při čištění krbové vložky. Nepoužívejte tekuté a gelové podpalovače!

Naložení krbové vložky:

Před zapálení krbové vložky posuňte klapku přívodu externího vzduchu doleva, na poslední možný stupeň. Klapka je v této poloze zcela otevřená.

Naložení a rozhoření krbové vložky provádíme následovně:

 1. Založením ohniště přímo s naloženým palivem
  V tomto případě naložíte celou první topnou dávku přímo do topeniště. Na dno krbové vložky naskládáte naštípané dříví (zhruba 1,5 kg). Do vložky nevkládejte nenaštípanou kulatinu! Dříví skládejte pokud možno tak, aby na sobě volně leželo, nepadalo a aby byly mezi jednotlivými kusy dřeva dostatečně velké mezery umožňující proudění horkých plynů. Nenakládejte do krbové vložky

Na nasekané dřevo začněte klást nasekané dřevěné třísky (zhruba 1 – 2 kg). Na ně položte podpalovač a ten zapalte. Podpalovač začne nahřívat komín, který začne tvořit tah. Krbová vložka díky tomu začne nasávat externí vzduch, který bude aktivně podporovat rozhření, v krbu se zapálí třísky a horký popel, který z nich začne propadávat, zapálí dřevěnou základnu.

Několik tipů jak (ne)topit

Průběh zapalování a hoření krbové vložky závisí na řadě faktorů, jako je síla větru, počasí, energetické nároky stavby a úroveň její tepelné izolace, kvalita paliva a řada dalších. V krbové vložce BEF můžete topit palivovým dřívím. Neměli byste spalovat mokré a nevyzrálé dřevo, samozřejmostí je vyvarování se spalování dřeva hnijícího, větví s listím nebo jehličím, apod. V krbové vložce se rovněž nesmí spalovat lakované či mořené dřevo, dřevotřísky apod. Palivové dříví by mělo schnout na krytém větraném stanovišti 1 až 2 roky. Vlhkost dřeva by měla být menší než 20 %, v ideálním případě kolem 12 %.

Klapka přívodu externího vzduchu

Krbová vložka je ovládána jedním mechanickým prvkem, klapkou přívodu externího vzduchu. Ta je u většiny krbových vložek BEF umístěna pod topeništěm a je ovládána mechanickou páčkou pod sklem dveří. Posunutím páčky do krajní levé polohy se přívod externího vzduchu zcela otevře (poloha při zapálení), poloha vpravo klapku externího vzduchu uzavírá (ukončení hoření a vyhasnutí krbové vložky). Po plném rozhoření doporučujeme posunout klapku externího přívodu vzduchu do střední polohy. Variabilita v nastavení polohy klapky vám umožňuje reagovat například na změny počasí (a tím tlaku venkovního vzduchu, například při větrném dni nebo inverzi) a tak zajistit, aby vložka měla za všech okolností dostatečný přísun vzduchu. Obecně platí, že čím více vzduchu krb dostává, tím lépe a intenzivněji hoří, produkuje větší množství tepla a rychleji spaluje palivo. Při topení ve správně nainstalovaném krbu platí, že méně je někdy více: Pro tepelný i estetický komfort z hoření postačuje ztlumit klapku na střední či nižší polohu.

Množství a druh paliva, přikládání

Typ spalovaného dřeva je jedním z rozhodujících faktorů pro kvalitu hoření. Krbové vložky BEF jsou uzpůsobeny pro spalování palivového dřeva. Spalování lakovaných a odpadních dřev, pelet, koksu a dalších materiálů může vaši krbovou vložku poškodit a může vést ke ztrátě záruky na krb. Nejoptimálnějším palivem je vyzrálé suché tvrdé dřevo (například buk nebo habr) které má vysokou výhřevnost a díky pomalejšímu hoření zajišťuje menší spotřebu paliva a delší intervaly mezi přikládáním. K topení v krbových vložkách a kamnech (především pak v moderních bezroštových spotřebičích) nedoporučujeme používat dubové dřevo. Měkké dříví (obzvláště u jehličnatých stromů) může díky vyššímu obsahu smůly způsobovat větší špinění skla, hoří rovněž rychleji a jsou tak náročnější na množství spotřebovaného paliva. Z měkkých dřev rozhodně nedoporučujeme topení modřínem, který se špatně spaluje a má velmi vysoký obsah smůly. Nové palivo přikládejte do krbové vložky až ve chvíli, kdy se předchozí palivo rozpadne na žhnoucí uhlíky, které ale již hoří jen málo viditelným plamenem. Nemusíte se bát, množství tepla vyzařovaného vložkou se v této chvíli nesnižuje. Přikládejte najednou menší množství dřeva (2–3 polena u menších krbů, u největších vložek velikosti 10 a větších můžete více) a vždy otevřete přívod externího vzduchu na vyšší stupeň, dokud nově přiložené palivo nevzplane. Poté můžete podle kvality hoření vložky množství vzduchu opět snížit.

Chyby při topení

 1. Příliš velké množství paliva
  U krbových vložek je chybou naložit před zapálení celé topeniště palivem. Po zapálení a rozhoření se může snadno stát, že dojde k přetopení vložky, které zvyšuje riziko poškození některých částí vložky (nejčastěji kůže na kličce nebo vnitřní carconové vyzdívky topeniště). Přetápění vložky může mít z dlouhodobého hlediska negativní vliv na pojezdy u vložek s výsuvnými dveřmi a na další části krbové vložky.
 1. Nevhodný typ paliva

Viz Množství a druh paliva. Nedoporučujeme rovněž spalování papíru nebo kartonu.

 1. Přikládání do plamenů

Kromě zvýšené spotřeby paliva může předčasné přikládání vést (obzvlášť v kombinaci s topením vlhkým nebo smolným dřevem) k zakuřování malého množství kouře do místnosti a tím ke snížení komfortu z topení. Krbové vložky BEF jsou navrženy tak, aby při správném topení plyny z hoření odcházely do kouřovodu. Při změnách počasí a tlaku vzduchu nad komínem a u ústí přívodu externího vzduchu může nicméně při přikládání do plamenů k situaci malého úniku kouře do místnosti dojít. Podrobněji viz kapitolu Tah.

Tah

Jedním z nejdůležitějších předpokladů správného hoření krbové vložky je funkční a správně postavený komín, který má vzhledem k instalovanému spotřebiči správný tah. Tah v komíně vzniká rozdílem mezi vysokou teplotou plynů v komíně a nižší venkovní teplotou a proděním horkých plynů trubicí (komínem) o správném průměru. Staré komíny obsluhující otevřené zděné krby nebo staré kotle byly masivní a běžně v nich vznikal tak až 40 Pa. Pro udržení tohoto tahu bylo třeba dodávat velké množství paliva, které se spalovalo nedokonale a s malou účinností. Velká část energie z hoření (včetně popílku a sazí) tak doslova “vyletěla komínem”. Moderní krbové vložky musejí splňovat přísné emisní normy a mít vysokou účinnost hoření. I z malého množství paliva tak dokáží získat maximum energie. Díky tomu pracují dnešní krbové vložky s jinými tahy v komíně. Ideálním komínovým tahem pro vložky BEF je zpravidla hodnota kolem 12-15 Pa, přičemž hodnoty u výrobků jiných výrobců ocelových krbových vložek se zpravidla příliš neliší. Kvůli nižšímu tahu v komíně jsou dnešní krbové vložky citlivější na změny tlaku. Potíže s tahem se mohou projevovat následujícím způsobem:

 • Plamen není rovný, krb viditelně špatně hoří, hoření produkuje velké množství kouře, v důsledku čehož může docházet k nadměrnému špinění skla.
 • I při maximálně otevřené klapce externího přívodu vzduchu nedochází ke zlepšení.
 • Při problémech s příliš vysokým tahem může docházet k nerovnoměrnému oplachu a čištění skla krbové vložky, kdy se hlavně na stranách či v rozích u rohových krbů usazuje popel a saze.
 • Problémy s tahem se nejzřetelněji projeví při rozhoření krbové vložky, kdy při dodržení doporučeného postupu zapálení nedochází k přirozenému a plnému rozhoření během cca 10 minut od zapálení.


Příčiny problémů s tahem:

 • Změny počasí (větrný den, inverze, extrémní horka)
 • Umístnění vyústění přívodu externího vzduchu na návětrnou stranu budovy, příliš dlouhý přívod externího vzduchu nebo přítomnost většího množství kolen a ohybů, které snižují množství vzduchu proudícího do vložky.
 • Komín není vyvložkován – dostává se do něj vzduch například zvětralými spárami
 • Komín není izolovaný a nevzniká tak dostatečný teplotní rozdíl
 • Komín nemá správnou výšku a je ve stínu střechy nebo vysokých stromů

Komín

Napojení na komín musí být schváleno odborně způsobilou osobou a odpovídat všem platným normám. Komín by měl být ideálně dobře izolovaný, s nerezovou či keramickou vložkou. Optimální délku komína vám pomůže určit váš prodejce krbových vložek nebo kominík v závislosti na konkrétních parametrech vašeho projektu. Obecně platí, že pro zajištění optimálního tahu by komín měl být minimálně 5 m vysoký a měl by přesahovat hřeben střechy. Průměr komínu musí být mezi 150-200 mm, v závislosti na zvoleném typu krbové vložky a průměru jejího sopouchu. Platí, že nejlepší je napojovat na sebe stejné průměry. Pokud to stavební řešení neumožňuje, je možné napojit užší kouřovod krbové vložky do širšího komína (rozdíl musí být opět co nejmenší, napojení např. 150 mm kouřovodu vložky do 200 mm komína již není přípustné řešení a povede k problémům s tahem). Nikdy nenapojujte širší kouřovod krbové vložky do užšího komína! Při sezónním topení je třeba nechat komín odborně prohlédnout dvakrát ročně (norma ČSN 734201).

Vzduchotechnika a hoření krbu

Pokud bude krbová vložka instalována v prostředí se vzduchotechnikou (většinou klimatizace s rekuperací, podtlaková klimatizace, ale i digestoř s venkovním vývodem, apod.), je potřeba tuto skutečnost sdělit vašemu prodejci krbové vložky a spolu s ním vybrat vhodný typ krbové vložky, který je koncipován pro správnou funkčnost v takovýchto prostředích. Běžná krbová vložka může mít po určité době provozování v podobných prostředích problémy s hořením způsobené tím, že vzduchotechnika z krbu buď odsává nebo naopak přisává vzduch. To vede k problémům s hořením, zakuřování do místnosti, a po delší době může dojít i k technickým problémům samotné vzduchotechniky. V případě krbových vložek BEF jsou k instalacím v prostředích se vzduchotechnikou určeny pasivní krbové vložky, u nichž je speciálním designem dveří zaručena maximální těsnost topeniště. Jde o všechny krbové vložky z řad BEF PASSIVE, BEF THERM PASSIVE, BEF TWIN II PASSIVE, BEF DOUBLE FEEL PASSIVE, BEF TWIN AQUATIC II PASSIVE, BEF AQUALITE PASSIVE a kamna BEF KOMPAKT FEEL PASSIVE a BEF KOMPAKT THERM PASSIVE.

Čištění a údržba

 1. Čištění skla

U správně fungující krbové vložky BEF se sklo během hoření průběžně čistí samo prostřednictvím oplachové lišty na horní straně dveří. Sklo tak vyžaduje čištění jen po delší době opakovaného používání. Pokud dochází k nadměrnému špinění skla vyžadujícímu čištění například po každém hoření, jde o příznak špatného hoření krbové vložky. To může být působeno nevhodným typem paliva nebo problémy s tahem komína nebo problémy s přisáváním externího vzduchu. Nesmírně důležitá je tedy samotná fáze instalace krbové vložky, včetně výběru vhodného zdroje externího vzduchu, správná volba komína a další. Sklo čistěte na trhu dostupnými přípravky pro čištění krbových skel. Před použitím čistícího přípravku je vhodné hrubé nečistoty utřít,například papírovou utěrkou. Čistící přípravek vždy naneste na houbičku nebo hadřík a krátkými krouživými pohyby sklo zbavte všech sazí a nečistot. Při čištění je důležité sklo vyčistit zcela a nenechat na něm žádné usazené zbytky nečistot. Při dalším topení by se kolem nich začaly usazovat nové nečistoty a sklo by se špinilo v mnohem větší míře. Čistící prostředek nikdy nestříkejte přímo na sklo. Hrozí, že steče do těsnění krbových dvířek, které zatvrdne a ztratí svou dilatační funkci. To může v extrémním případě vést až k poškození skla.

 1. Čištění krbové vložky

Zbylý popel po hoření snadno vymetete nebo vysajete vysavačem na popel. Popel po dohoření vložky není nutné vymetat po každém topení. Díky vysoké účinnosti spalovaní je jeho množství po dohoření malé. Slabší vrstva popela navíc funguje jako určitá izolační vrstva, která oděluje dno topeniště od samotného hoření. Po konci topné sezóny samozřejmě vešterý popel z topeniště vymeťte. Po skončení topné sezóny (respektive v době minimálního topení) je třeba vyčistit ikomín a provést jeho revizi (provede kominík), doporučujeme rovněž vyčistit i samotné topeniště. Vyčištění spočívá především ve vymetení celého topeniště od zbytků sazí a prachu a vyčištění skla. Ujistěte se , že do krbových kamen nemůže komínem pršet. Na komín můžete případně umístit komínový kryt (stříšku). Nikdy však zcela nezamezte přístupu vzduchu do komína. V krbových kamnech musí neustále proudit vzduch, který je vysušuje. U vyzdívky krbové vložky dochází vlivem tepelného působení k přirozeným změnám barvy. Carcony získávají probarvený odstín, který variuje mezi šedou-béžovou až krémovou barvou. Barevné změny jsou přirozené a nejsou projevem defektu materiálu.

Záruka & náhradní díly

 1. Záruka
  Výrobce poskytuje kupujícímu záruku v délce 24 měsíců od převzetí produktu kupujícím. Uvedenou zárukou prodávající prohlašuje, že zboží či jeho jednotlivá součást si uchová svoji použitelnost a obvyklé vlastnosti po uvedenou dobu.


Aby se na zboží vztahovala smluvní záruka, musí kupující dodržovat níže uvedené:

 1. respektovat pokyny, postupy a doporučení vztahující se k určitému druhu zboží uvedené v technických listech, které jsou kupujícímu k dispozici ke stažení na webových stránkách www.krby-bef.cz
 2. respektovat pokyny, postupy a doporučení uvedené v návodu k obsluze a instalaci (dále jen „návod“), který je předáván společně se zbožím
 3. u veškerého zboží zajistit pravidelný servis a údržbu v souladu s pokyny uvedenými v návodu
 4. při provozu zboží respektovat všechny povinnosti stanovené zákony i prováděcími normami obsaženými v právním řádu České republiky
 5. u zboží - krbových vložek s teplovodním výměníkem musí připojení krbové vložky do systému vytápění provést odborná firma a zápis o tomto musí být zaznamenán v záručním listě
 6. u zboží - krbových vložek provést obezdění až po odzkoušení provozuschopnosti krbové vložky

Záruka se dále nevztahuje:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 2. na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží
 4. na návštěvu technika prodávajícího za účelem poradenství či preventivní kontrolu stavu zboží
 5. na zboží, jež je používáno bez řádné a platné revize spalinové cesty, v intervalech, které ukládá zákon

Opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží je:

 1. Opotřebení vystýlky topeniště - praskliny šamotových či žárobetonových (carconových) desek nemají vliv na funkčnost zboží, pokud se desky nerozpadají. Záruka na prasknutí carconové desky (nevztahuje se na mikrotrhliny) je 6 měsíců.
 2. Opotřebení povrchové úpravy - změna barvy povrchové úpravy zboží (tato se může změnit vlivem působení teplot při provozu nebo při přetížení zboží nadměrným topením)
 3. Opotřebení těsnění - mechanické opotřebení, tvrdnutí nebo snížení těsnosti skla (těsnění je materiál s nižší životností). Záruka na funkčnost těsnění je 6 měsíců.
 1. Prodloužení záruky, záruka u řady BEF ROYALE
  Před uplynutím 2leté zákonné lhůty můžete výrobce ožádat o provedení servisní prohlídky. Pokud náš technik shledá, že vložka nebyla používána v rozporu s návodem k použití, poskytne zákazníkovi prodloužení záruky na všechny nepohyblivé části krbové vložky (s výjimkou dílů se 6měsíční záruční dobou) na další 3 roky.


U produktů řady ROYAL poskytujeme záruku na nepohyblivé části vyjma dílů se 6měsíční záruční dobou v délce 50 let.

 1. Náhradní díly

Náhradní díly ke krbovým vložkám i kamnům BEF si můžete objednat prostřednictvím svého prodejce krbů nebo přímo u výrobce. Vyrábíme a dodáváme náhradní díly pro všechny naše produkty až 10 let po skončení jejich produkce.