INOVAČNÍ VOUCHERY

Společnost BeF Home, s.r.o. realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu INOVAČNÍ VOUCHERY s názvem:

Návrh testovacího stendu pro vývoj teplovodních krbů a kamen

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009752 Cílem projektu je návrh a ověření testovací smyčky sloužící pro vývoj a ověření vlastností teplovodních spotřebičů pro lokální vytápění o výkonu do 30 kW. Navržené zařízení umožní podstatně kvalitnější, efektivnější a rychlejší vývoj teplovodních krbů a kamen s lepšími parametry účinnosti a emisí. Technologie bude navržena tak, že umožní vývoj a testování v souladu se zpřísňující se legislativou, zejména nařízením komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů a spotřebičů na tuhá paliva, ale také již realizovanou změ nou zákona č. 201/2012 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší), a na něj navazující vyhlášky č. 415/2012 Sb., zpřísnění emisních tříd pro certifikaci spalovacích zařízení na tuhá paliva dle ČSN EN 303-5. Projekt je realizován ve 4 základních etapách:

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 - 2020 podporovaného z prostředků Evropské Unie.

Tyto stránky používají cookies

Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Kliknutím na „Přijmout všechny“ dáváte svůj souhlas s použitím cookies pro účely reklamy a analytik. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Více informací naleznete v Prohlášení o cookies.